Tag Archives: quy tắc ứng xử đi máy bay

10 quy tắc ứng xử dành cho hành khách hàng không

Bạn có thể là một người thường xuyên đi máy bay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn thường phải chứng kiến hay là nạn nhân của những điều phiền toái xảy ra trong khoang hành khách. Những hành khách đi máy bay cần ứng xử như thế nào cho văn minh, lịch sử. […]