Tag Archives: hạng ghế

3 hạng ghế trên máy bay phổ biến nhất

Thông thường, các hạng ghế cơ bản nhất trên một máy bay bao gồm 3 loại: Hạng phổ thông (Economy class), hạng phổ thông đặc biệt (Premium Economy, deluxe economy), hạng thương gia (business class). Cùng Vé máy bay Đại Dương tìm hiểu về 3 hạng ghế trên máy bay phổ biến nhất. Phân biệt […]