Tag Archives: hạn chế nỗi sợ đi máy bay

Khắc phục nỗi sợ đi máy bay

Sợ đi máy bay

Máy bay đang dần trở thành một phương tiện giao thông phổ biến nhờ đặc tính nhanh chóng, tiện lợi của mình. Tuy nhiên, đi máy bay vẫn là “nỗi khiếp sợ lớn” với nhiều người. Họ hồi hộp, căng thẳng mỗi lần ngồi lên máy bay và luôn suy nghĩ tới những trường hợp […]