Tag Archives: gỏi cá nam ô

Ẩm thực Đà Nẵng – Gỏi cá Nam Ô

Ẩm thực Đà Nẵng - Gỏi cá Nam Ô

Đến Đà Nẵng ăn Mỳ Quảng, đến Đà Nẵng ăn bánh xèo … Bạn bè thì bát nháo, tôi thì cười trừ thôi. Là người con đất Quảng, hương vị gỏi cá Nam Ô mới là thứ đầy tự hào tôi muốn đem ra khoe với bạn bè bốn phương tứ xứ. Còn bạn, hè […]