Tag Archives: đừng tới Đà Nẵng

Đừng đến Đà Nẵng

Có quá nhiều mỹ từ dành cho Đà Nẵng. “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, “1 trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới”, “thành phố sạch nhất”, chất lượng sống cao nhất,…. Nhưng đó là tất cả sự thật. Có thật là bạn nên đến du lịch ở thành phố với những […]