Tag Archives: đặc sản

Đặc sản miền Tây: Chè thốt nốt ngọt lịm tâm can

Đặc sản miền Tây: Chè thốt nốt ngọt lịm tâm can

Miền Tây có gì? Đầm sen, rừng tràm, vườn cò, chợ nổi, chùa dơi ? Chẳng sai, thắng cảnh nơi đây nhiều đến bạt ngàn, ấy thế nhưng hỏi biểu tượng miền Tây là chi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những tán cây xanh rì của thốt nốt cùng các thứ quà kì diệu […]